Ngày 1 tháng 11 năm 2024

☀ Thứ Sáu
1
🌙 Tháng Mười
1
Năm Giáp Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm