Ngày 2 tháng 11 năm 2024

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Mười
2
Năm Giáp Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm