Ngày 1 tháng 12 năm 1929

☀ Chủ Nhật
1
🌙 Tháng Mười Một
1
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm