Ngày 2 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm