Ngày 1 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Hai
1
🌙 Tháng Chạp
19
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm