Ngày 2 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Chạp
20
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm