Ngày 1 tháng 3 năm 1928

☀ Thứ Năm
1
🌙 Tháng Hai
10
Năm Mậu Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm