Ngày 29 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Hai
9
Năm Mậu Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm