Ngày 1 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Sáu
1
🌙 Tháng Giêng
20
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm