Ngày 2 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Giêng
21
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Vũ Thủy
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm