Ngày 1 tháng 3 năm 1960

☀ Thứ Ba
1
🌙 Tháng Hai
4
Năm Canh Tí
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm