Ngày 29 tháng 2 năm 1960

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Hai
3
Năm Canh Tí
Tiết Vũ Thủy
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm