Ngày 1 tháng 3 năm 1992

☀ Chủ Nhật
1
🌙 Tháng Giêng
27
Năm Nhâm Thân
Tiết Vũ Thủy
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Nhâm Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm