Ngày 29 tháng 2 năm 1992

☀ Thứ Bảy
29
🌙 Tháng Giêng
26
Năm Nhâm Thân
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Nhâm Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm