Ngày 1 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Bảy
1
🌙 Tháng Sáu
12
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm