Ngày 2 tháng 8 năm 1925

☀ Chủ Nhật
2
🌙 Tháng Sáu
13
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm