Ngày 1 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Ba
1
🌙 Tháng Sáu
10
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm