Ngày 2 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Tư
2
🌙 Tháng Sáu
11
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm