Ngày 1 tháng 9 năm 1929

☀ Chủ Nhật
1
🌙 Tháng Bảy
28
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm