Ngày 31 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Bảy
31
🌙 Tháng Bảy
27
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm