Ngày 1 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Sáu
1
🌙 Tháng Bảy
12
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm