Ngày 31 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Năm
31
🌙 Tháng Bảy
11
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm