Ngày 10 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Mười Một
30
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm