Ngày 11 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Sáu
11
🌙 Tháng Chạp
1
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm