Ngày 10 tháng 1 năm 2010

☀ Chủ Nhật
10
🌙 Tháng Mười Một
26
Năm Kỷ Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm