Ngày 11 tháng 1 năm 2010

☀ Thứ Hai
11
🌙 Tháng Mười Một
27
Năm Kỷ Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm