Ngày 10 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Sáu
10
🌙 Tháng Mười Một
6
Năm Bính Dần
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm