Ngày 11 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Bảy
11
🌙 Tháng Mười Một
7
Năm Bính Dần
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm