Ngày 10 tháng 12 năm 2020

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Mười
26
Năm Canh Tí
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm