Ngày 9 tháng 12 năm 2020

☀ Thứ Tư
9
🌙 Tháng Mười
25
Năm Canh Tí
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm