Ngày 10 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Sáu
10
🌙 Tháng Hai
15
Năm Quý Dậu
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm