Ngày 9 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Năm
9
🌙 Tháng Hai
14
Năm Quý Dậu
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm