Ngày 10 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Bảy
10
🌙 Tháng Hai
28
Năm Bính Dần
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm