Ngày 11 tháng 4 năm 1926

☀ Chủ Nhật
11
🌙 Tháng Hai
29
Năm Bính Dần
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm