Ngày 10 tháng 4 năm 1929

☀ Thứ Tư
10
🌙 Tháng Ba
1
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm