Ngày 11 tháng 4 năm 1929

☀ Thứ Năm
11
🌙 Tháng Ba
2
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm