Ngày 10 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Sáu
10
🌙 Tháng Tư
2
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm