Ngày 9 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Năm
9
🌙 Tháng Tư
1
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm