Ngày 10 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Tư
10
🌙 Tháng Tư
16
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Hạ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm