Ngày 11 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Năm
11
🌙 Tháng Tư
17
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Hạ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm