Ngày 10 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Hai
10
🌙 Tháng Ba
27
Năm Canh Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm