Ngày 11 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Ba
11
🌙 Tháng Ba
28
Năm Canh Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm