Ngày 10 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Năm
1
Năm Bính Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm