Ngày 9 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Tư
9
🌙 Tháng Tư
29
Năm Bính Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm