Ngày 10 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Bảy
10
🌙 Tháng Năm
18
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm