Ngày 9 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Sáu
9
🌙 Tháng Năm
17
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm