Ngày 10 tháng 6 năm 1935

☀ Thứ Hai
10
🌙 Tháng Năm
10
Năm Ất Hợi
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm