Ngày 11 tháng 6 năm 1935

☀ Thứ Ba
11
🌙 Tháng Năm
11
Năm Ất Hợi
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm