Ngày 10 tháng 6 năm 2010

☀ Thứ Năm
10
🌙 Tháng Tư
28
Năm Canh Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm