Ngày 9 tháng 6 năm 2010

☀ Thứ Tư
9
🌙 Tháng Tư
27
Năm Canh Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm